Vertex Standard

Máy Bộ Đàm VZ-28 Seri Sale
Máy Bộ Đàm VX-261 Seri Sale

Công Ty Hoàng Tuấn Anh là Nhà phân phối chính thức thiết bị Motorolasolutions tại Việt Nam